Цени

Абонамент

Такса за годишен абонамент за използване на системата RMS за рисково профилиране на клиентите по ЗМИП:

300.00 лв. без ДДС (360.00 лв. с вкл. ДДС)

Таксата се начислява и заплаща в началото на абонамента, след регистрация на профил в системата и след изтичане на безплатния тестов период (когато има такъв). Таксата се начислява и удържа автоматично в началото на всеки следващ отчетен период. На абонираните потребители се изпраща уведомление преди изтичането на абонамента и преди да бъде автоматично начислена и удържана таксата за подновяването му. 

 

Оценки

Цена за 1 бр. оценка на рисков профил:

6 лв./бр. без ДДС (7.20 лв./бр. с вкл. ДДС)

Оценките могат да се закупуват от регистрирани потребители с активен абонамент. Минималният брой оценки, които могат да се закупят с една транзакция е 1 бр. Няма ограничения за максималният брой оценки, които могат да бъдат закупени с една отделна транзакция.