Цени

СТАНДАРТНИ ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА RMS

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ С АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

Абонамент

Такса за годишен абонамент за използване на системата RMS за рисково профилиране на клиентите по ЗМИП:

300.00 лв. без ДДС (360.00 лв. с вкл. ДДС)

Таксата се начислява и заплаща в началото на абонамента, след регистрация на профил в системата и след изтичане на безплатния тестов период (когато има такъв). Таксата се начислява и удържа автоматично в началото на всеки следващ отчетен период. На абонираните потребители се изпраща уведомление преди изтичането на абонамента и преди да бъде автоматично начислена и удържана таксата за подновяването му.

Всеки нов абонат на системата получава 10 безплатни оценки при заплащане на първата абонаментна такса.

Цена на оценки в абонаментен план

Цена за 1 бр. оценка на рисков профил в рамките на активен абонамент:

6.00 лв./бр. без ДДС (7.20 лв./бр. с вкл. ДДС)

Оценките могат да се закупуват от регистрирани потребители с активен абонамент (заплатена абонаментна такса). Минималният брой оценки, които могат да се закупят с една транзакция, е 1 бр. Няма ограничения за максималния брой оценки, които могат да бъдат закупени с една отделна транзакция.

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ БЕЗ АБОНАМЕНТ

План без абонаментна такса

Потребителите, които не желаят да заплащат годишна абонаментна такса, могат да направят регистрация в системата и да използват нейните функционалности без абонамент. Потреблението се извършва на база закупени от потребителя брой оценки на рисков профил, които могат да се ползват неограничено във времето след закупуването им. Потребителите на системата без абонамент не ползват първоначален тестов период.

Цена на оценки за неабонирани потребители

Цена за 1 бр. оценка на рисков профил без абонамент:

24.00 лв./бр. без ДДС (28.80 лв./бр. с вкл. ДДС)

Оценките могат да се закупуват от регистрирани потребители без абонамент. Минималният брой оценки, които могат да се закупят с една транзакция, е 1 бр. Няма ограничения за максималния брой оценки, които могат да бъдат закупени с една отделна транзакция.

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ

Пакет Enterprise

  • Приоритетно обслужване;
  • Абонаментна такса и пакети от оценки, моделирани според Вашите индивидуални нужди;
  • Възможност за договаряне на големи и неограничени пакети от оценки на рисков профил;
  • Възможност за включване на допълнителни услуги на преференциални цени: участия в семинари; провеждане на индивидуални и фирмени обучения; подготовка на вътрешнонормативни документи по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ; индивидуални консултации по конкретни казуси и др.
  • Цена на пакета: по договаряне.

Пакетът е предназначен за големи корпоративни клиенти със сериозен обем на потребление, които имат нужда от приоритетно обслужване и желаят да получат индивидуално моделирани според техните нужди допълнителни услуги.

Свържете се с нас за договаряне на индивидуални условия по пакет Enterprise.