Ръководство

Иван Кавръков

УПРАВИТЕЛ

Иван Кавръков е признат на национално и международно равнище експерт в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните им престъпления. 

Той е бивш служител на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и бивш служител на Комисия за финансов надзор. 

Иван Кавръков е външен хоноруван експерт към Съвета на Европа и обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите по прилагането на международните стандарти на FATF.

Бил е лектор на десетки обучения и семинари в страната и в чужбина, като е обучавал както лица от частния финансов и нефинансов сектор, така и представители и служители на държавни органи и институции.

Консултирал е редица търговски дружества от финансовия и нефинансовия сектор, държавни предприятия, професионални и съсловни организации и сдружения, адвокатски кантори и др.

Научете повече