Други услуги

ОБХВАТ

Можем да предоставим на нашите клиенти широк набор от професионални услуги, правни консултации и съдействие по всички въпроси, свързани с прилагането на мерките по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, включително:

  • Изготвяне на вътрешни правила и оценки на риска;
  • Провеждане на вътрешнофирмени обучения;
  • Извършване на независими външни оценки на вътрешноорганизационните процеси, свързани с имплементирането и ефективното изпълнение на задълженията, възникващи от разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ;
  • Предоставяне на индивидуални консултации и съдействие при решаването на конкретни казуси;
  • Всякакви други допълнителни услуги в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма съобразно нуждите на нашите клиенти.

За тези цели дружеството работи в тясно сътрудничество с партньорска организация, специализирана в предоставянето на такива услуги.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ

Клиентите, които са ползватели на нашата електронна система за оценка на рисковия профил на клиентите, получават преференциални цени за използването на всички услуги, предлагани и предоставяни от нашите партньори.

За повече информация не се колебайте да ни потърсите, като използвате данните за връзка с нас, посочени в раздел „КОНТАКТИ“. (hyperlink  или бутон, насочващ към раздел „КОНТАКТИ“)