Бонус програма

ЗА ТЕКУЩИ АБОНАТИ

Бонус програма за текущи абонати на системата (начало на програмата - 01.08.2023 г.):

 • Достъп до всички функционалности* на системата до края на текущия абонамент;
 • Цена на една оценка на рисков профил до края на текущия абонамент, с включени всички допълнителни функционалности* - 6 лв. без ДДС.

ЗА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Бонус програма за нови клиенти, регистрирани в периода от 01.08.2023 г. до 15.08.2023 г. (включително):

 • 14-дневен безплатен тестов период (тестовият период започва да тече от датата на регистрация);
 • Включени 45 безплатни оценки на рисков профил след плащане на таксата за годишен абонамент;
 • Достъп до всички функционалности* на системата до 31.12.2023 г.;
 • Годишна такса за абонамент - 300 лв. без ДДС;
 • Цена на една оценка на рисков профил до 31.12.2023 г., с включени всички функционалности*: 6 лв. без ДДС.

2. Бонус програма за нови клиенти, регистрирани в периода от 16.08.2023 г. до 31.12.2023 г. (включително):

 • 7-дневен безплатен тестов период (тестовият период започва да тече от датата на регистрация);
 • Включени 20 безплатни оценки на рисков профил след плащане на таксата за годишен абонамент;
 • Достъп до всички функционалности* на системата до 31.12.2023 г.;
 • Годишна такса за абонамент - 300 лв. без ДДС;
 • Цена на една оценка на рисков профил до 31.12.2023 г., с включени всички функционалности*: 6 лв. без ДДС.

__________________________

* "Всички функционалности" на системата RMS за рисково профилиране на клиентите по ЗМИП включват:

Основни функционалности:

- Извършване на оценка на рисков профил по ЗМИП (с възможност за документиране на оценката);

- Получаване на препоръки за последващи мерки по ЗМИП (с възможност за документиране на препоръките);

Допълнителни функционалности:

-  Извършване на автоматични справки по ЗМФТ в санкционните списъци на ЕК, ООН, Министерски съвет и OFAC (с възможност за документиране на справките и извеждане на препоръки за последващи действия в зависимост от резултата);

- Извършване на автоматични проверки в списъците на високорисковите трети държави на EK и FATF и автоматично отбелязване на съответните рискови фактори в рисковия профил на клиента при наличие на съвпадения;

- Възможност за отпечатване на всички декларации по ЗМИП с автоматично попълване на идентификационните данни на декларатора;

- Извличане на данни (дата на раждане и пол) от български ЕГН и автоматично нанасяне на извлечените данни в съответните полета във формата за идентификационните данни на клиента.

ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЩЕ БЪДАТ НАЛИЧНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ АБОНАТИТЕ ОТ 01.08.2023 Г.