Бонус програми и промоции

 

КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ!!! (до 31.12.2023 г.)

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ ЗА АБОНИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

 

Пакет 30

 • 30 бр. оценки включени в пакета
 • Отстъпка от стандартната цена: -15%
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, без ДДС: (6.00 лв.5.10 лв.
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, с вкл. ДДС: (7.20 лв.6.12 лв.
 • Обща цена на пакета без ДДС: (216.00 лв.) 153.00 лв.
 • Обща цена на пакета с вкл. ДДС: (259.20 лв.183.60 лв.

 

Пакет 50

 • 50 бр. оценки включени в пакета
 • Отстъпка от стандартната цена: -30%
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, без ДДС: (6.00 лв.4.20 лв.
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, с вкл. ДДС: (7.20 лв.5.04 лв.
 • Обща цена на пакета без ДДС: (300.00 лв.) 210.00 лв.
 • Обща цена на пакета с вкл. ДДС: (360.00 лв.252.00 лв.

 

Пакет 100

 • 100 бр. оценки включени в пакета
 • Отстъпка от стандартната цена -50%
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, без ДДС: (6.00 лв.3.00 лв.
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, с вкл. ДДС: (7.20 лв.) 3.60 лв.
 • Обща цена на пакета без ДДС: (600.00 лв.) 300.00 лв.
 • Обща цена на пакета с вкл. ДДС: (720.00 лв.360.00 лв.

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ БЕЗ АБОНАМЕНТ:

 

Пакет 30

 • 30 бр. оценки включени в пакета
 • Отстъпка от стандартната цена: -30%
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, без ДДС: (24.00 лв.16.80 лв.
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, с вкл. ДДС: (28.80 лв.20.16 лв.
 • Обща цена на пакета без ДДС: (720.00 лв.504 лв.
 • Обща цена на пакета с вкл. ДДС: (864.00 лв.604.80 лв.

 

Пакет 50

 • 50 бр. оценки включени в пакета
 • Отстъпка от стандартната цена: -40%
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, без ДДС: (24.00 лв.14.40 лв.
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, с вкл. ДДС: (28.80 лв.17.28 лв.
 • Обща цена на пакета без ДДС: (1 200.00 лв.720.00 лв.
 • Обща цена на пакета с вкл. ДДС: (1 440.00 лв.864.00 лв.

 

Пакет 100

 • 100 бр. оценки включени в пакета
 • Отстъпка от стандартната цена: -50%
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, без ДДС: (24.00 лв.12.00 лв.
 • Цена на брой оценка в пакета с начислена отстъпка, с вкл. ДДС: (28.80 лв.14.40 лв.
 • Обща цена на пакета без ДДС: (2 400.00 лв.1 200.00 лв.
 • Обща цена на пакета с вкл. ДДС: (2 880.00 лв.1 440.00 лв.

 

__________________________________________________________________________________________

 

ДРУГИ ПРОМОЦИИ

 

ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ 01.08.2023 г. ДО 31.12.2023 г. (АКТИВНА):

ЗА ТЕКУЩИ АБОНАТИ

Бонус програма за текущи абонати на системата, регистрирани до 31.07.2023 г., включително (начало на програмата: 01.08.2023 г.):

 • Достъп до всички функционалности* на системата до края на текущия абонамент, без увеличение на единичната цена за оценка на рисков профил в рамките на абонамента;
 • Стандартна цена на една оценка на рисков профил до края на текущия абонамент, с включени всички допълнителни функционалности* - 6 лв. без ДДС (7.20 лв. с вкл. ДДС).
 • Програмата може свободно да се комбинира с други отстъпки и промоции.

ЗА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ С АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

Бонус програма за нови абонати, регистрирани от 01.08.2023 г. до 31.12.2023 г. (включително):

 • 7-дневен безплатен тестов период (тестовият период започва да тече от датата на регистрация);
 • Включени 20 безплатни оценки на рисков профил (оценките се начисляват в момента на регистрацията за абонаментния план и могат да се ползват след плащане на таксата за годишен абонамент);
 • Достъп до всички функционалности* на системата до края на абонаментния период;
 • Стандартна годишна такса за абонамент - 300 лв. без ДДС;
 • Стандартна цена на една оценка на рисков профил до края на абонаментния период, с включени всички функционалности*: 6 лв. без ДДС (7.20 лв. с вкл. ДДС).
 • Програмата може свободно да се комбинира с други отстъпки и промоции.

 

ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ 27.11.2023 Г. до 31.03.2024 г. (АКТИВНА):

ЗА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ БЕЗ АБОНАМЕНТ

Бонус програма за нови потребители без абонамент, регистрирани от 27.11.2023 г. до 31.12.2023 г. (включително):

 • Достъп до всички функционалности* на системата без увеличение на стандартната единична цена на оценка на рисков профил;
 • Стандартна цена на една оценка на рисков профил с включени всички функционалности*: 24 лв. без ДДС (28.80 с вкл. ДДС).

__________________________________________________________________________________________

 

* "Всички функционалности" на системата RMS за рисково профилиране на клиентите по ЗМИП включват:

Основни функционалности:

- Извършване на оценка на рисков профил по ЗМИП (с възможност за документиране на оценката);

- Получаване на препоръки за последващи мерки по ЗМИП (с възможност за документиране на препоръките);

Допълнителни функционалности, достъпни за ползване от всички потребители от 01.08.2023 г. без допълнително заплащане към основната цена:

-  Извършване на автоматични справки по ЗМФТ в санкционните списъци на ЕК, ООН, Министерски съвет и OFAC (с възможност за документиране на справките и извеждане на препоръки за последващи действия в зависимост от резултата);

- Извършване на автоматични проверки в списъците на високорисковите трети държави на EK и FATF и автоматично отбелязване на съответните рискови фактори в рисковия профил на клиента при наличие на съвпадения;

- Възможност за отпечатване на всички декларации по ЗМИП с автоматично попълване на идентификационните данни на декларатора;

- Извличане на данни (дата на раждане и пол) от български ЕГН и автоматично нанасяне на извлечените данни в съответните полета във формата за идентификационните данни на клиента.