Представяне

КОИ СМЕ НИЕ?

„Риск Мениджмънт Систъмс” ООД е търговско дружество, специализирано в предоставянето на технологични решения в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. 

Основна целева група на предлаганите от дружеството услуги са задължените лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 

НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Дружеството разработва и предлага качествени и ефективни софтуерни продукти, които да осигурят на ползвателите им:

  • високо ниво на нормативно съответствие със специфични части от действащата законодателна уредба в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • значителни улеснения и бързина в приложението на тези нормативни изисквания чрез електронно и автоматизирано изпълнение на необходимите действия;
  • намаляване на административните разходи за изпълнение на специфични дейности по ЗМИП чрез повишаване на ефективността и оптимизиране на използваните човешки, административни и времеви ресурси.

Като краен резултат с предлаганите от дружеството услуги се цели минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск за нашите клиенти. Системата осигурява и по-високо ниво на предвидимост и възможност да се прогнозира ефектът на рисковете от ИП/ФТ върху дейността задължените лица, които я използват.

НАШАТА ВИЗИЯ

Стремим се да се придържаме неизменно към девиза си да бъдем доверен партньор на всеки един наш клиент.

Целейки да отговорим на високите стандарти и изисквания на нашите клиенти, ежедневно се стараем да предлагаме най-висококачествени и професионални продукти и непрекъснато да надграждаме набора от услуги, като постепенно, но сигурно развиваме и разширяваме полето си на дейност в тази област.

Целим се да създаваме трайни и стабилни партньорски отношения, основани на доверие и сигурност, а най-голямото ни желание е единствената ни реклама да е пълната удовлетвореност на нашите клиенти.