Риск Мениджмънт Систъмс (RMS) - автоматизирани решения за измерване на клиентския риск във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Ние от Риск Мениджмънт Систъмс (RMS) предоставяме на нашите клиенти автоматизирани решения за измерване на клиентския риск във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Чрез нашите услуги лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) отговарят напълно на изискванията на чл. 98, ал. 9 от ЗМИП. Ние предоставяме на нашите клиенти и насоки, съобразени с изискванията на ЗМИП, за управление на установените рискове.

Научете повече
Image 1

Какво предлагаме?

Рисково профилиране

Автоматизирана оценка на клиентския риск чрез специализирано софтуерно решение, разработено от практици

Защита

Правна защита на задължени лица по ЗМИП от опитни юристи – специалисти в областта

Консултации

Специализирани консултации от висококвалифицирани експерти

Обучения

Организация и провеждане на сертифицирани групови и индивидуални обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ

Вътрешна организация

Съдействие при изготвянето на вътрешнонормативни документи по ЗМИП и ППЗМИП

Информация

Полезни връзки, документи, актуална правна информация и новини в сферата на превенцията и противодействието на ИП/ФТ

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или нужда от консултации, не се колебайте да ни потърсите.

София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 27

+359 888 79 36 59